ขนมทอดกรอบMidas King of food

Snack Midas ขนมทอดกรอบ รสหม่าล่า

พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 1 กรัม
ไขมัน 8 กรัม
โซเดียม 115 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 22 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

Snack Midas ขนมทอดกรอบ รสซาวครีมและหัวหอม

พลังงาน 130 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 1 กรัม
ไขมัน 9 กรัม
โซเดียม 250 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 22 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

Snack Midas ขนมทอดกรอบ รสมันเทศสีม่วง

พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 2 กรัม
ไขมัน 8 กรัม
โซเดียม 60 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 22 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

Snack Midas ขนมทอดกรอบ รสสาหร่าย

พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 2 กรัม
ไขมัน 4 กรัม
โซเดียม 140 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 22 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

ข้าวเกรียม ตรา เอ็ม&ดี รสโนริสาหร่าย

พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 1 กรัม
ไขมัน 4.5 กรัม
โซเดียม 110 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 16 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

ข้าวเกรียม ตรา เอ็ม&ดี รสกุ้ง

พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 1 กรัม
ไขมัน 4 กรัม
โซเดียม 140 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 16 กรัม

ราคา 5 บาท
Midas King of food

Snack M&D ขนมแผ่นอบ เอ็มแอนด์ดี

พลังงาน 50 กิโลแคลอรี่
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 1 กรัม
โซเดียม 340 มิลลิกรัม
น้ำหนักสุทธิ 15 กรัม

ราคา 5 บาท